Historie míčů


Kde se vzal FITBALL?

FITBALL, SWISS BALL, velký nafukovací míč, byl původně používán v 60. letech 20. století fyzioterapeuty ve Švýcarsku, aby pomáhal dětem s mozkovou obrnou facilitovat balancování (reakce těla při změně pohybu) a rovnovážné reakce (tzv. polohové reakce - jak reaguje tělo na polohu).

Sussanne KleinVogelbach, bývalá ředitelka Fyzioterapeutické školy nemocnice v Basileji, byla jednou z prvních terapeutek, které začaly využívat SWISS BALL jako terapeutický prostředek. A právě ona začlenila používání tohoto míče do terapie, jak pro neurologické, tak  pro ortopedické pacienty.

V Evropě se vyučuje využití míče ve vztahu k nauce o funkci pohybu téměř na všech fyzioterapeutických školách, a patří mezi základní cvičení ve vztahu k reakci svalů a dalších tkání na pohyb. Tato metoda je vyučována podle Isabelle Gloor-Moriconi a paní KleinVogelbach. Přednášky o nauce o funkci pohybu byly velmi úspěšné a jejich aplikace se rozvíjely po mnoho let.

V roce 1972 se Marie Kučerová, Československá fyzioterapeutka, zúčastnila jednoho z kurzů paní KleinVogelbach, který ji natolik inspiroval, že si toto cvičení osvojila. Po návratu do Zurichu, kde sama učila na fyzioterapeutické škole, začala používat tuto techniku se svými studenty a pacienty. Zkušenosti poté publikovala v knize "Gymnastic mit dem Hupfball" a tato knížka se stala zdrojem informací pro fyzioterapeuty z Evropy od roku 1973.

Ninoska Gomey, Ph.D, potvrdila, že kutálení, otáčení a balancování na míčích má nesmírný vliv pro stimulaci, jak dotykového čití, tak vestibulárního systému, který se nejenom aktivuje, ale pomáhá ovlivnit reflexy a správné pohybové a polohové reakce.

Odborné přednášky na toto téma oběhly celý svět. Cvičení na míčích přináší další modifikace přístupů v terapiích a je oblíbené u všech věkových kategorií pacientů.

ŠIROKÁ POPULACE JE ÚSPĚŠNĚ LÉČENA právě CVIČENÍM NA FITBALLU (pediatrie, geriatrie, ortopedie, neurologie, kardiologie, chronické bolesti a poporodní i předporodní stavy). Nalezneme je téměř v každém fyzioterapeutickém zařízení v Americe a jejich popularita stále roste i u nás v ČR.